Nota legal

DADES IDENTIFICATIVES

  •      Titularitat del lloc i el domini: Mow Art en Moviment S.L.L.
  •      CIF B-55271001
  •      Domicili social: Pg. Vicenç Bou, 19, de Torroella de Montgrí (Girona).
  •      (34) 611 4110 180
  •      Adreça electrònica: mowdansa@gmail.com
  •      La societat està inscrita en el Registre Mercantil de Girona, fulla GI-61135, tom 3111, foli 42.

ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB:

L’ús d’aquest lloc web implica la plena acceptació dels termes i condicions continguts en aquest avís legal. La persona usuària es compromet a utilitzar a aquest lloc web, sense incórrer en activitats il·lícites o il·legals o que perjudiquen els drets o interessos de tercers. MOW no es farà responsable del mal ús que puguin fer les persones usuàries.

El lloc web www.mowdansa.cat té per objecte proporcionar informació sobre les activitats de Mow Art en Moviment, S.L.L. (en endavant “MOW” ) i notícies relacionades amb el món de la dansa i les arts escèniques en general.

MOW es reserva el dret a fer modificacions del contingut, oferta d’activitats o la seva forma de presentació, sense previ avís i en qualsevol moment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts d’aquest lloc (textos, imatges i qualsevol altre material pertanyent a MOW o a tercers que n’han autoritzat el seu ús.

La reproducció, distribució o comunicació públicament del contingut sense autorització expressa de MOW, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual. L’ús no autoritzat, poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguin i a les responsabilitats que se’n derivin.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Els conflictes relacionats a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya. La persona usuària accedeix al lloc acceptant el compliment d’aquest avís legal, independentment a la jurisdicció des del territori del qual es produeixi l’accés i renuncia a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

EXONERACIÓ GARANTIES I RESPONSABILITAT

MOW no es farà responsable de la informació que es pugui obtenir a través dels enllaços externs inclosos en aquest lloc web.

No s’autoritzen les accions de framing, és a dir, les presentacions dels continguts d’aquest lloc web en una finestreta aliena a MOW.

MOW es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.

MOW no pot garantir que el web o el servidor estiguin totalment lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar de l’accés al lloc web per causes relacionades amb serveis externs (servidors, línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d’accés a Internet o en altres sistemes electrònics) o intromissions il·legítimes de terceres persones fora del control de MOW.

PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, Mow Art en Moviment, S.L.L. es compromet al compliment de les obligacions en la recollida i tractament de les dades. Aquesta recollida tindrà la finalitat d’informació de les consultes plantejades i de la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats.

La persona usuària tindrà la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, sol·licitant-ho mitjançant qualsevol mitjà que deixi constància sobre l’enviament i recepció del mateix. Aquesta sol·licitud es podrà enviar a través del correu mowdansa@gmail.com o presencialment al Pg. Vicenç Bou, 19, de Torroella de Montgrí (Girona).

POLÍTICA DE COOKIES

MOW informa que aquest lloc pot utilitzar galetes (cookies) durant la navegació, les quals són utilitzades únicament amb  finalitats estadístiques.

MOW utilitza Google Analytics, l’eina de seguiment i anàlisi del lloc web, on les cookies utilitzades s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i per tant, no proporcionen per si mateixes dades personals. Si desitja inhabilitar l’ús d’aquestes cookies ho pot fer a través d’aquest enllaç de Google.

També pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies, utilitzant el seu navegador: